Начало Продукти Контакти За Нас Услуги Видео
Пиратки Римски свещи Ракети Пиробатрии Стайни Разни Вулкани/фонтани Професионални Сценични фойерверки Дистанционни с-ми Машини за ... Фойерверки КАТ. 1
Пиратки
Пиратки K0201
Пиратки K0201Т
Пиратки K0201G
Пиратки K0202
Пиратки K0203
Пиратки K0203T
Пиратки K0203T
Пиратки K0203D
Пиратки K0204
Пиратки K0204-2
Пиратки K0208
Пиратки TC0205S
Пиратки TCGN01
Пиратки Widowmaker
Пиратки SP1007
Картечница K002A
Картечница T764
Картечница T765
Картечница T768
Пиратки TP1000
Пиратки TP1500
Пиратки TP2000
Пиратки TP3000
Пиратки SFA200B
Пиратки SFA200
Пиратки TCFB01
Драскало за пиратки
При запалване възпроизвеждат звуков ефект/гръм/.Запалете изделието откъм възпламенителния му край, хвърлете го веднага на земята и се отдалечете на не по-малко от 5 метра.Ако изделието не се възпламени,изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода. Е-МАГАЗИН Пиратки